O Trusty AG

Trusty AG je poskytovatelem webového, bezpečného a důvěrného systému pro oznamování pochybení nazvaného Trusty. Systém pro oznamování pochybení Trusty (aplikace, jeho webové stránky a také databáze, ve které jsou uloženy předané osobní údaje a informace) je provozován společností Trusty AG jménem organizace jako smluvní zpracovatel posledně jmenované. Databáze je šifrována a hostována na virtuálních serverech v datovém centru s vysokou úrovní bezpečnosti umístěném v EU. Společnost Trusty AG nemá žádná práva k datům v této databázi; její přidělený personál má přístup k databázi výhradně za účelem technické údržby. Vlastnictví dat a související právní odpovědnosti zůstávají organizaci po celou dobu. Veškerá komunikace mezi Trusty a webovým prohlížečem oznamovatele je šifrována pro ochranu důvěrnosti dat (SSL). Ani IP adresy, časové značky ani žádná jiná metadata oznamovatele nejsou zaznamenávány ani ukládány. Pro udržení spojení mezi webovým prohlížečem oznamovatele a Trusty je na desktopu oznamovatele uložen soubor cookie obsahující pouze ID relace. Soubor cookie je platný pouze do konce relace a stává se neplatným po zavření prohlížeče. Pro zvýšení bezpečnosti používáme také HTTP cookie s náhodným řetězcem, které vyprší po dvou hodinách. Trusty AG Bösch 82 6331 Hünenberg Zug, Švýcarsko support@trusty.report