Vítá vás Trusty, zabezpečený a chráněný interní oznamovací systém vlastněný TopolWater (dále jen: organizace) , který slouží pro sdělování informací o podezření na přestupky uvnitř organizace. Používání této webové aplikace je důvěrné a nepožaduje se sdělení vaší identity, pokud si přejete zůstat anonymní. Podrobnosti o postupech týkajících se interního podávání zpráv a šetření naleznete v zásadách organizace a příslušného národního práva.
Vytvořit oznámení

Oznámení by mělo být vytvořeno s dobrým úmyslem. Vezměte prosím na vědomí, že povinné otázky jsou označeny hvězdičkou (*) a nebudete tak moci pokračovat aniž byste vyplnili příslušná pole pro odpověď. Po odeslání oznámení vám bude automaticky vygenerováno a zobrazeno uživatelské jméno a heslo. Zaznamenejte si je prosím, jelikož jsou nutné k přístupu do vaší doručené pošty a ke sledování stavu oznámení.

Doručená pošta

Zde můžete sledovat stav vašeho oznámení, včetně potvrzení jeho přijetí, a pokračovat v zabezpečené komunikaci či přijímat zpětnou vazbu od organizace.

Tato aplikace není součástí webu nebo intranetu organizace. Aplikace je spravována společností Trustly AG a je hostována na zabezpečených externích serverech. Toto není pohotovostní služba. V případě bezprostředního nebezpečí kontaktujte příslušné orgány (např. policie)!