Oznámení přestupku
Zabezpečené použití aplikace Pokud si nepřejete prozradit svou identitu, buďte opatrní a nesdělujte informace, které by umožnily vás osobně identifikovat. Zkontrolujte, zda je vaše připojení k internetu bezpečné a prohlížeč, který používáte, zobrazuje u webové adresy ikonu zámku. Aplikaci navštěvujte ideálně skrze záložku odkazující na domovskou stránku aplikace. Trusty AG zaručuje technickou anonymitu oznamovatele a zajišťuje, že jeho identitu nelze vysledovat technickými prostředky. Zpracování dat Organizace je správcem předložených osobních údajů.
Podrobnosti
Aplikace, její webové stránky, jakož i databáze, ve které jsou uloženy osobní údaje a informace, které odesíláte, jsou provozovány společností Trusty AG ve Švýcarsku jménem organizace. Databáze je šifrována a hostována na virtuálních serverech umístěných v EU. Za účelem zpracování vašeho oznámení mohou být osobní údaje a informace zpřístupněny, zpracovány a použity odpovědným personálem v organizaci. Přiřazený personál ve společnosti Trusty AG má přístup k databázi výhradně za účelem technické údržby. V případě potřeby mohou být osobní údaje a informace zpřístupněny policii a/nebo jiným vymáhacím nebo regulačním orgánům. Předložené osobní údaje se uchovávají a zpracovávají v souladu se zásadami organizace za předpokladu, že má organizace legitimní zájem oznámení zpracovat (včetně provedení jakéhokoli vyšetřování) a případně zahájit sankce.
Ve které zemi došlo k údajnému přestupku? *
Aby bylo vaše oznámení úspěšně zpracováno, je třeba poskytnout co nejvíce informací o dané situaci. Povinné otázky jsou označeny hvězdičkou a bez jejich zodpovězení nebudete moci pokračovat. Informace poskytnuté u nepovinných otázek jsou nanejvýš vítané, avšak tyto pole je možné nechat nevyplněné, nemáte-li relevantní informace.
Osoby podezřelé z účasti
Celé jméno

Pozice

Organizace

Je si přestupku vědom někdo jiný?
Celé jméno

Pozice

Organizace

Vezměte prosím na vědomí, že jakákoliv nahlášená osoba může být o vašem oznámení ve vhodnou dobu obeznámena organizací.
Pokud chcete nahrát více než jeden dokument, vyberte několik dokumentů podržením klávesy Control při klikání na dokumenty. Před přiložením souborů zkontrolujte, zda jejich metadata neumožňují vaši identifikaci. Dokumenty doporučujeme odeslat ve formátu PDF nebo vytištěné na adresu organizace s připsaným uživatelským jménem, které vám bude přiděleno po dokončení vašeho příspěvku.
Svou zprávu můžete odeslat anonymně, nebo se můžete rozhodnout odhalit svou identitu organizaci, a to buď hned při odeslání, nebo později. V obou případech vám bude přiděleno uživatelské jméno a heslo, které budete potřebovat pro přístup k vaší doručené poště. Vystupování oznamovatele pod přiřazeným ID většinou znamená produktivnější a efektivnější řešení hlášení a zároveň nabízí lepší ochranu před odvetnými opatřeními. Další podrobnosti o ochraně proti odvetným opatřením a informace o soukromí naleznete v zásadách organizace.
Za účelem zpracování vašeho oznámení mohou být vaše osobní údaje přistupovány, zpracovávány a používány autorizovaným personálem organizace. V případě potřeby mohou být osobní údaje zpřístupněny policii a/nebo jinému vymáhajícímu nebo regulačnímu orgánu. Poskytnuté osobní údaje se uchovávají a zpracovávají podle usnesení organizace, a to pokud má daná organizace legitimní zájem oznámení zpracovat (včetně provedení vyšetřování) a případně zahájit sankce. Organizace zaručuje důvěrnost osobních údajů a měla by s nimi zacházet souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Máte právo seznámit se s vašimi osobními údaji, přijímat vaše osobní údaje v obecně čitelném elektronickém formátu, poskytnout opravy a požadovat, aby zpracování vašich osobních údajů bylo omezeno. Právo na vymazání vašich osobních údajů je omezeno výše popsaným legitimním zájmem organizace.
Zde prosím zadejte své údaje:
Strana 1 z 1