PODÁNÍ HLÁŠENÍ
Bezpečné používání aplikace Pro ochranu vaší identity se ujistěte, že neposkytnete informace, které by přímo či nepřímo mohly odhalit vaši identitu při vyplňování formulářů a při připojování dokumentů. Přiložené soubory mohou obsahovat skrytá osobní data; ujistěte se, že tato data odstraníte, pokud je nechcete zveřejnit. Zkontrolujte, že vaše internetové připojení je bezpečné a že ve vašem prohlížeči nejsou zobrazena žádná varování v této souvislosti. K odeslání vašeho hlášení použijte soukromé zařízení, které není připojeno k síti organizace. Kromě toho byste měli přistupovat ke své schránce v aplikaci pouze na soukromém zařízení a v bezpečném soukromém síťovém prostředí. Trusty AG nezaznamenává IP adresu, ze které tuto webovou stránku navštěvujete, a používá pouze dočasné relační soubory cookie pro bezpečnostní účely. K ochraně vaší komunikace a poskytnutých informací prostřednictvím tohoto webového portálu je používáno špičkové šifrování. Vaše doručená pošta Upozorňujeme, že budete pravidelně informováni o stavu vašeho hlášení, včetně potvrzení o jeho přijetí a zpětné vazby, prostřednictvím vaší doručené pošty. Můžete se přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla, které budou vytvořeny a zobrazeny na konci tohoto procesu. Zapište si je, protože je nejsme schopni obnovit nebo změnit. Na konci procesu můžete poskytnout e-mailovou adresu pro oznámení o nových zprávách ve vaší doručené poště. Zpracování dat Organizace je správcem odeslaných osobních údajů.
Podrobnosti
Aplikace, její webové stránky, jakož i databáze, ve které jsou uloženy osobní údaje a informace, které odesíláte, jsou provozovány společností Trusty AG ve Švýcarsku jménem organizace. Databáze je šifrována a hostována na virtuálních serverech umístěných v EU. Za účelem zpracování vašeho oznámení mohou být osobní údaje a informace zpřístupněny, zpracovány a použity odpovědným personálem v organizaci. Přiřazený personál ve společnosti Trusty AG má přístup k databázi výhradně za účelem technické údržby. V případě potřeby mohou být osobní údaje a informace zpřístupněny policii a/nebo jiným vymáhacím nebo regulačním orgánům. Předložené osobní údaje se uchovávají a zpracovávají v souladu se zásadami organizace za předpokladu, že má organizace legitimní zájem oznámení zpracovat (včetně provedení jakéhokoli vyšetřování) a případně zahájit sankce.
V které zemi došlo k údajnému pochybení? *
Hlášení by mělo být podáno v dobré víře, poskytujíc co nejvíce informací o předmětu. Odpovězte na otázky podle svého nejlepšího vědomí. Nevyžádané otázky můžete nechat nezodpovězené, pokud nemáte relevantní znalosti. Povinné otázky jsou označeny hvězdičkou a bez jejich zodpovězení nebudete moci pokračovat.
Osoby podezřelé z účasti
Celé jméno

Pozice

Organizace

Je někdo jiný obeznámen s pochybením?
Celé jméno

Pozice

Organizace

Jaký je váš vztah k organizaci?
Již jste někomu jinému ohlásili pochybení?
Komu a kdy?
Celé jméno

Pozice

Organizace

Datum

Další informace

Pociťujete nebo si myslíte, že budete pociťovat jakékoli represálie v důsledku hlášení porušení?
Prosím, vysvětlete kým a jak.
Celé jméno

Pozice

Organizace

Další informace

Upozorňujeme, že každá ohlášená osoba může být v příslušný čas o hlášení informována organizací.
Pokud chcete nahrát více než jeden dokument, prosím, vyberte několik dokumentů pomocí klávesy Control a klikněte na dokumenty. Před jejich připojením zkontrolujte své soubory na skrytá data, která by mohla odhalit vaši identitu.
Můžete odeslat své hlášení anonymně, nebo můžete organizaci sdělit svou identitu. Vaše hlášení bude zpracováno v obou případech a budete moci sledovat proces ve vaší doručené poště.
Za účelem zpracování vašeho oznámení mohou být vaše osobní údaje přistupovány, zpracovávány a používány autorizovaným personálem organizace. V případě potřeby mohou být osobní údaje zpřístupněny policii a/nebo jinému vymáhajícímu nebo regulačnímu orgánu. Poskytnuté osobní údaje se uchovávají a zpracovávají podle usnesení organizace, a to pokud má daná organizace legitimní zájem oznámení zpracovat (včetně provedení vyšetřování) a případně zahájit sankce. Organizace zaručuje důvěrnost osobních údajů a měla by s nimi zacházet souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Máte právo seznámit se s vašimi osobními údaji, přijímat vaše osobní údaje v obecně čitelném elektronickém formátu, poskytnout opravy a požadovat, aby zpracování vašich osobních údajů bylo omezeno. Právo na vymazání vašich osobních údajů je omezeno výše popsaným legitimním zájmem organizace.
Zde prosím zadejte své údaje: