Bezpečné používání aplikace Pro ochranu vaší identity se ujistěte, že neposkytnete informace, které by přímo či nepřímo mohly odhalit vaši identitu při vyplňování formulářů a při připojování dokumentů. Přiložené soubory mohou obsahovat skrytá osobní data; ujistěte se, že tato data odstraníte, pokud je nechcete zveřejnit. Zkontrolujte, že vaše internetové připojení je bezpečné a že ve vašem prohlížeči nejsou zobrazena žádná varování v této souvislosti. K odeslání vašeho hlášení použijte soukromé zařízení, které není připojeno k síti organizace. Kromě toho byste měli přistupovat ke své schránce v aplikaci pouze na soukromém zařízení a v bezpečném soukromém síťovém prostředí. Trusty AG nezaznamenává IP adresu, ze které tuto webovou stránku navštěvujete, a používá pouze dočasné relační soubory cookie pro bezpečnostní účely. K ochraně vaší komunikace a poskytnutých informací prostřednictvím tohoto webového portálu je používáno špičkové šifrování. Vaše doručená pošta Upozorňujeme, že budete pravidelně informováni o stavu vašeho hlášení, včetně potvrzení o jeho přijetí a zpětné vazby, prostřednictvím vaší doručené pošty. Můžete se přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla, které budou vytvořeny a zobrazeny na konci tohoto procesu. Zapište si je, protože je nejsme schopni obnovit nebo změnit. Na konci procesu můžete poskytnout e-mailovou adresu pro oznámení o nových zprávách ve vaší doručené poště. Zpracování dat Organizace je správcem odeslaných osobních údajů.
Podrobnosti
Aplikace, její webové stránky, jakož i databáze, ve které jsou uloženy osobní údaje a informace, které odesíláte, jsou provozovány společností Trusty AG ve Švýcarsku jménem organizace. Databáze je šifrována a hostována na virtuálních serverech umístěných v EU. Za účelem zpracování vašeho oznámení mohou být osobní údaje a informace zpřístupněny, zpracovány a použity odpovědným personálem v organizaci. Přiřazený personál ve společnosti Trusty AG má přístup k databázi výhradně za účelem technické údržby. V případě potřeby mohou být osobní údaje a informace zpřístupněny policii a/nebo jiným vymáhacím nebo regulačním orgánům. Předložené osobní údaje se uchovávají a zpracovávají v souladu se zásadami organizace za předpokladu, že má organizace legitimní zájem oznámení zpracovat (včetně provedení jakéhokoli vyšetřování) a případně zahájit sankce.

Přihlásit se

Zadejte své uživatelské jméno a heslo do určených polí níže. Pokud se jedná o vaše první přihlášení, použijte uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi po odeslání oznámení.