Zabezpečené použití aplikace Pokud si nepřejete prozradit svou identitu, buďte opatrní a nesdělujte informace, které by umožnily vás osobně identifikovat. Zkontrolujte, zda je vaše připojení k internetu bezpečné a prohlížeč, který používáte, zobrazuje u webové adresy ikonu zámku. Aplikaci navštěvujte ideálně skrze záložku odkazující na domovskou stránku aplikace. Trusty AG zaručuje technickou anonymitu oznamovatele a zajišťuje, že jeho identitu nelze vysledovat technickými prostředky. Zpracování dat Organizace je správcem předložených osobních údajů.
Podrobnosti
Aplikace, její webové stránky, jakož i databáze, ve které jsou uloženy osobní údaje a informace, které odesíláte, jsou provozovány společností Trusty AG ve Švýcarsku jménem organizace. Databáze je šifrována a hostována na virtuálních serverech umístěných v EU. Za účelem zpracování vašeho oznámení mohou být osobní údaje a informace zpřístupněny, zpracovány a použity odpovědným personálem v organizaci. Přiřazený personál ve společnosti Trusty AG má přístup k databázi výhradně za účelem technické údržby. V případě potřeby mohou být osobní údaje a informace zpřístupněny policii a/nebo jiným vymáhacím nebo regulačním orgánům. Předložené osobní údaje se uchovávají a zpracovávají v souladu se zásadami organizace za předpokladu, že má organizace legitimní zájem oznámení zpracovat (včetně provedení jakéhokoli vyšetřování) a případně zahájit sankce.

Přihlásit se

Zadejte své uživatelské jméno a heslo do určených polí níže. Pokud se jedná o vaše první přihlášení, použijte uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi po odeslání oznámení.